Hair Loss Treatments

Saç dökülmesi ve saç mezoterapisi

Saç dökülmesinde nedenin saptanması ve bu nedene yönelik tedavi planlanması gerekir. Saç dökülmesinde,  tiroid fonksiyon bozukluğu, bazı vitamin ve minerallerin eksikliği, kansızlık ve kansızlığa neden olabilecek bazı hastalıklar,  hem erkekleri hem de kadınları etkileyebilen hormonal kaynaklı durumlar, nedenler arasında sayılabilinir. Bazen yapılan tüm tetkiklerin sonucunda herhangi bir neden saptanamaz. Bu durumlarda mevsim geçişleri yada sıkıntı stres gibi faktörler de hatırlanmalıdır. Nedene yönelik tedavi verilmesiyle birlikte yada neden saptanamadığı durumlarda saçlı deriye ve kıl köklerine yardım edebilme yollarımızdan biri saç mezoterapidir.

Saç dökülmesinde, saç mezoterapisi ne içerir?